توییت حکیم دکتر روازاده :کسانی که در فتنه‌ها با #فتنه‌گران همراه شده و در راستای حرکت شوم بدخواهان علیه نظام شوریدند

توییت حکیم دکتر روازاده :کسانی که در فتنه‌ها با #فتنه‌گران همراه شده و در راستای حرکت شوم بدخواهان علیه نظام شوریدند و یا موضع خصمانه‌ای در پیش گرفتند، شایستگی حضور در جایگاه #رئیس‌جمهور_شهید را ندارند.