توییت حکیم دکتر روازاده : ما برادر عزیزمان #جناب_آقای_دکتر_جلیلی را ابوذر زمان می دانیم. همانگونه که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله بنا به ضروریات جامعه ی زمان خویش هیچ منصب اجرایی را به ابوذر که از صحابی بزرگ و وفادار ایشان بودند، محول نکردند.

توییت حکیم دکتر روازاده : ما برادر عزیزمان #جناب_آقای_دکتر_جلیلی را ابوذر زمان می دانیم. همانگونه که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله بنا به ضروریات جامعه ی زمان خویش هیچ منصب اجرایی را به ابوذر که از صحابی بزرگ و وفادار ایشان بودند، محول نکردند. [بحارالانوار، جامعه ۷۲، ص ۳۴۲] ، قطعا با تقوا، خرد و #ولایت پذیری که از ایشان سراغ داریم در این برهه ی حساس، به نفع #آقای_دکتر_قالیباف، از نامزدی ان شا الله انصراف خواهند داد.