پیدا شدن ۲۲ بوته گندم از بذر تراریخته در یک مزرعه در ایالت واشنگتن آنقدر جنجالی شد که وزارت کشاورزی آمریکا اطلاعیه صادر کرد.  🔹 به گزارش رویتر، مورخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، در ایالات متحده آمریکا هیچ گونه تجاری گندم تراریخته دارای مجوز وجود ندارد. اولین بار بوته گندم تراریخته فاقد مجوز در سال ۲۰۱۳ […]

 پیدا شدن ۲۲ بوته گندم از بذر تراریخته در یک مزرعه در ایالت واشنگتن آنقدر جنجالی شد که وزارت کشاورزی آمریکا اطلاعیه صادر کرد. 

🔹 به گزارش رویتر، مورخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، در ایالات متحده آمریکا هیچ گونه تجاری گندم تراریخته دارای مجوز وجود ندارد. اولین بار بوته گندم تراریخته فاقد مجوز در سال ۲۰۱۳ در ایالت اورگن دیده شد و این ماجرا سبب شد خریداران گندم آمریکا از جمله کره جنوبی و ژاپن خرید گندم از آمریکا را متوقف کنند. بار دیگر در سال ۲۰۱۴ در ایالت مونتانا بود.

🔸There are currently no commercially approved genetically modified wheat varieties and incidences of rogue plants are rare. The first case was in 2013 in Oregon, which prompted buyers including South Korea and Japan to stop buying U.S. wheat. More unapproved wheat was found in Montana in 2014

 

📚 کد مطلب : 96062904