🔸 هر فرد در برابر هر قطعه زمین بایر و خشک مسئول است! باید ان‌را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳   📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 هر فرد در برابر هر قطعه زمین بایر و خشک مسئول است! باید ان‌را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳

 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف