🔸واقعیت تلخی که مهران مدیری از وضعیت اسفناک مدیریت یکپارچه محیط زیستی کشور گفت👆 ↩️به لطف ضعف در مدیریت کلان محیط زیست،باد هم رحمت الهی شد 📚 منبع : زیستن در محیط زیست

 

🔸واقعیت تلخی که مهران مدیری از وضعیت اسفناک مدیریت یکپارچه محیط زیستی کشور گفت👆
↩️به لطف ضعف در مدیریت کلان محیط زیست،باد هم رحمت الهی شد

📚 منبع : زیستن در محیط زیست