عقل سالم .                    در                         بدن سالم .                                           در .                                               غذای سالم .                                                                   در .                                                                       کشاورزی سالم   دیدار ما ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در غرفه جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران با حضور دبیر کل محترم جناب آقای دکتر روازاده آدرس غرفه: تهران- شمال خیابان آزادی- نرسیده به ایستگاه بی آر […]

عقل سالم

                   در

                        بدن سالم

                                          در

.                                               غذای سالم

.                                                                   در

.                                                                       کشاورزی سالم

 

دیدار ما ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در غرفه جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران با حضور دبیر کل محترم جناب آقای دکتر روازاده

آدرس غرفه:

تهران- شمال خیابان آزادی- نرسیده به ایستگاه بی آر تی استاد معین- نبش خیابان اکبر آباد