📣هشداری که هزار بار تکرار کرده ایم: 🔸 این فیلم را مسئولین کشاورزی کشور، نمایندگان مجلس ، همه کشاورزان و ملت ایران باید با دقت ببینند که مافیای تراریخته چه نقشه ای برای کشاورزی جهان و ایران و پروژه کنترل غذا دارد. 🔸 بله آنهامی خواهند بذرهای بومی و اصلاح شده ما را […]

 

 


 📣هشداری که هزار بار تکرار کرده ایم:
🔸 این فیلم را مسئولین کشاورزی کشور، نمایندگان مجلس ، همه کشاورزان و ملت ایران باید با دقت ببینند که مافیای تراریخته چه نقشه ای برای کشاورزی جهان و ایران و پروژه کنترل غذا دارد.
🔸 بله آنهامی خواهند بذرهای بومی و اصلاح شده ما را نابود و بذرهای تراریخته  انحصاری خود را جایگزین کنند.
🔸 کمپانی صهیونیستی مونسانتو حق امتیاز بذرهای تراریخته را دارد و ببینید چه بلایی سر کشاورزان امریکایی آورده است و هر کشاورزی که بذر بومی استفاده کند را با تهدید و فشار و شکایت حذف می کند.
🔸 بله مافیای تراریخته می خواهد کشاورز فقط بذر تراریخته را از آنها تهیه کند و حق ندارد از بذر بومی یا اصلاح شده خود برای سال بعد استفاده کند.
🔸  این یعنی وابستگی کشاورزی جهان به کمپانی های صهیونیستی؟ یعنی کنترل منابع غذایی جهان؟ یعنی همان حرف هنری کیسینجر در سند NSSM200 صهیونیست ها که گفت: ملت ها را با غذا می توان کنترل کرد.
🔸 بله اگر جلو مافیای تراریخته را نگیریم در آینده نه چندان دور همان بلایی که به سر هند و پاکستان و برزیل و آرژانتین و دیگر کشورها با فروش بذر انحصاری تراریخته آوردند بر سر ایران خواهند آورد.
 🔸 چقدر هشدار دهیم ولی برخی این هشدارهای ما را جدی نمی گیرند. برخی پشت پرده های مافیای سلطه بر جهان را نمی دانند که با ابزار غذا صورت خواهد گرفت.

⭕️هشیار شوید، چشمانتان را باز کنید⭕️

🔸فقط با دید تخصصی و دانشگاهی خود به موضوع نگاه نکنید تهدید فراتر از کتاب های دانشگاهی و سخنان علمی محض است.
🔸 هدف اینها سلطه بر جهان است به هر روشی؟ نظامی، اقتصادی، سیاسی و حال علم و فناوری های نوین ابزار نفوذ و سلطه بر جهان است.
🔸 دیدتان را گسترده تر کنید تا ببینید چگونه علوم و فناوری های نوین به ابزاری جهت سلطه گران برای کنترل جهان، پروژه نظم نوین جهانی، سند ۲۰۳۰ پروژه کنترل ذهن، و غارت منابع تمام کشورها و کنترل تمام انسانها تبدیل شده است.
🔸 بله کمپانی های چند ملیتی عظیم اسلحه سازی، غذایی، دارویی، آرایشی، فناوری اطلاعات و رسانه ای و فناوری های نوینNBIC، پروژه عظیم انبار بذرهای جهانی موسوم به سوالبارد قصد کنترل جهان و مردم را دارند.
🔸 به خدا اینها توهم توطئه نیست؟ واقعیت تلخی است که با اسناد و مدارک متقن تایید می شود.

⭕️ بیدار شوید، هشیار باشید⭕️

🔸 نظام سلطه و  اطاق های فکر آن قصد کنترل جهان را دارند و غذا، دارو، شبکه های مجازی، رسانه ها و جنگ نرم از مهمترین ابزارهای آنهاست.
🔸 تراریخته ها را فقط یک فناوری جهت افزایش محصول و مبارزه با آفات و تامین غذا نبینید. ماجرا پیچیده تر و بزرگ تر از اینهاست.
🔸 مراقب باشید اینها با نفوذ در مراکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی و دانشمندان و دانشجویان و رسانه ها و .. شما را فریب ندهند.
🔸 هدف سلطه بر جهان و کنترل مردم با ابزار غذا و راه نابودی بذرهای بومی و اصلاح شده و روش انحصاری کردن بذرها با بذرهای تراریخته است.  

 

کد مطلب : M97011801

📚 منبع : بنیاد ملی سبک زندگی سالم