🔹نامه محیط زیست به وزارت بهداشت درباره تغییر نام «ریزگرد» به «گردوغبار»   📚 منبع : خبرهای فوری

🔹نامه محیط زیست به وزارت بهداشت درباره تغییر نام «ریزگرد» به «گردوغبار»

 

📚 منبع : خبرهای فوری