سلمان بن حمد آل خلیفه
فرار کن! ۲۸ آبان ۱۴۰۲

فرار کن!

گفت: «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین، گفته است در جنگ غزه هر دو طرف به غیر نظامیان حمله کرده‌اند و من به صراحت حماس را محکوم می‌کنم!