کشاورز
نوع زراعت تنباکو / قسمت ششم ۱۴ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت ششم

🔰#کاشت_نشا 🍀 بعد از تمام شدن کاشت نشاء در هر لوله آب را در لوله دیگر می بندند و به همان طریق لوله قبل از نشاء را می کارند. 🍀 زمان کاشت نشاء باید آب در وسط لوله باشد چرا که روز بعد از کاشت نشاء مجدداً باید آب را داخل لوله ها بیاندازند و […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت پنجم ۱۳ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت پنجم

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 هر زمان ضعفی در گیاه مشاهده شود، کود کبوتر یا خفاش  می دهند و سایر کودهای کهنه را تهیه می کنند و نرم و پاک می کنند و بر روی آن گیاه می ریزند و فوراً آبیاری می کنند. 🍀 هرزمان که موعد منتقل کردن وکاشتن گیاه در مکان […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت چهارم ۱۲ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت چهارم

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 در مناطق گرمسیر اول بهمن ماه، در هوای معتدل، از بیستم بهمن تا دهم فروردین بذر را پرورش می دهند، در کرت های بسته شده می ریزند، 🍀 با دست یا با بوته خار بذر را با خاک مخلوط می کنند و بلافاصله آب صاف و بدون هیچ گلی […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت سوم ۱۱ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت سوم

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 در مناطق گرمسیر اول بهمن ماه، در هوای معتدل، از بیستم بهمن تا دهم فروردین بذر را پرورش می دهند، در کرت های بسته شده می ریزند، 🍀 با دست یا با بوته خار بذر را با خاک مخلوط می کنند و بلافاصله آب صاف و بدون هیچ گلی […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت دوم ۱۰ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت دوم

روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 زمین مرغوبی را به مقدار لازم شخم می زنند، از کود سه ساله گاو یا گوسفند بسیار فراوان استفاده می کنند. 🍀 هرگاه کود تازه و نو باشد گیاه از جای خودش خارج می شود و یا  گرم می گذارد. 🍀 زمین را چهار بار شخم می زنند و یا […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت اول ۰۹ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت اول

🍀 اولا که باید دانست که تنباکو محصول گرمسیری است، مخصوص جاهایی است که شبنم و رطوبت به زراعت تنباکو برسد. 🍀 در مناطق سرد خوب به عمل نمی آید و بدکشش و تند می شود. 🍀 ثانیا مزرعه تنباکو باید کمی شور باشد باعث شیرین شدن تنباکو می شود و اگر هر دو یعنی […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هشتم ۰۸ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هشتم

🍆 اگر که گوشت بادنجان فاسد شود، سپس تخم آن ها را جدا می کنند و مجدداً در آفتاب خشک می کنند چون بادنجان در مناطق گرم در تمام فصول سال کشت می شود. ☑️ اگر بخواهند در سرزمین معتدل زودبه دست بیاورند: 🍆 اولا: مزرعه آب را انتخاب می کنند که از آفت سموم […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هفتم ۰۷ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هفتم

🍆 مزرعه بادنجان باید جایی باشد که باد کمتر در آن بپیچد، زیرا که باد باعث ریختن گل بادنجان می شود. 🍆 زمینی که در آن لوله برای آبیاری باشد برایش مناسب تر است. 🍆 زمینی که گِل قرمز داشته باشد برای بادنجان مطلوب تر است. 🍆 گفته اند که: اگر زمینی را پیدا کنند […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت ششم ۰۶ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت ششم

🍆 به محض اینکه زمین نمناک شد، اگر زمینی کم قوت بود کود و خاک را مخلوط می کنند و پای هر بوته و نهال می ریزند به این گونه که دور بوته را خالی می کنند 🍆 و از مخلوط خاک و کود پای نهال و بوته می ریزند طوری که اطراف بوته خاکش […]

کشت گندم / قسمت دوم ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کشت گندم / قسمت دوم

🌾 بعد از ماله کشیدن زمین پس از بیست روز آبیاری می کنند و مجدداً بعد از دو سه روز که صبر کردند آب سوم را می دهند و آب چهارم را  بعد از دو یا سه روز می دهند 🌾 و کرت ها را پر می کنند و به محض اینکه خوشه ها رشد […]