گردان حرمله
جنگ جهانی سوم و ماجرای «گردان حرمله» ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جنگ جهانی سوم و ماجرای «گردان حرمله»

«خاک آمریکا، بامداد امروز از مرزهای جنوبی، هدف حملات زمینی و موشکی قرار گرفت». تعجب کردید؟ چنین خبری اگر برای شما غافلگیر‌کننده و دور از انتظار است، از نگاه برخی تحلیلگران در آمریکا، یک احتمال جدی محسوب می‌شود.