در رابطه با برگزاری جلسه امروز شورای مرکزی خانه احزاب ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت:...

در رابطه با برگزاری جلسه امروز شورای مرکزی خانه احزاب ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت:
جلسه با حضور سه فراکسیون اصولگرا اصلاح طلب و مستقلین با اکثریت اعضاء تشکیل شد. در ابتدای جلسه دکتر منوچهر متکی ریاست خانه احزاب ایران به شرح دستور جلسه پرداختند و برنامه کمیته ها را در بخشی از دستور قرار دادند و انتخابات خانه احزاب در استان ها را تشریح نمودند.
فراکسیون اصلاح طلبان، اجرای همایش ها، اصل ۲۷ قانون اساسی و انتقاداتی به برخی دستگاه های مرتبط را مطرح نمودند و پیشنهاد زمانی همایش احزاب برای ارزیابی دو انتخابات گذشته را ارائه نمودند.
عرب صادق رئیس کمیته مطالعات و تحقیقات خانه احزاب، خطاب به فراکسیون اصلاح طلبان گفت : سرمایه اجتماعی شما در کدام جامعه قرار دارد و از کدام جامعه طرح موضوع می فرمایید و آیا مردم احزاب اصلاح طلب را بعنوان نماینده در اصل ۲۷ قبول دارند؟ آیا احزاب، مشکلات مردم را شناسایی و تولید مسئله و پس از آن روشی برای حل مسئله کرده اند؟ اگر خیر است، امروز در اصل ۲۷ دقیقا چه چیزی را دنبال می کنید؟

ادامه را در لینک زیر بخوانید: 👇
https://www.farsnews.ir/news/14011026000733/