این نشست راس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 28/04/1402 با حضور اعضای محترم شورای مرکزی در دفتر جامعه برگزار گردید و در ابتدا دبیرکل محترم،جناب حکیم دکتر روازاده به مسائل روز پرداخته و در ادامه تعدادی از دستاوردها و فعالیت های سال 1401در این جلسه به سمع و نظر اعضا محترم شورای مرکزی رسید که به شرح زیر می باشد:

برگزاری نشست اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

این نشست راس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ با حضور اعضای محترم شورای مرکزی در دفتر جامعه برگزار گردید و در ابتدا دبیرکل محترم،جناب حکیم دکتر روازاده به مسائل روز پرداخته و در ادامه تعدادی از دستاوردها و فعالیت های سال ۱۴۰۱در این جلسه به سمع و نظر اعضا محترم شورای مرکزی رسید که به شرح زیر می باشد:

۱٫ درج ۳۰۰۰ عنوان مطلب در سایت جامعه طی یک سال
۲٫ گزارش از فعالیت ۱۲ شبکه اجتماعی حامیان کشاورزی ایران
۳٫ باز طراحی شکل ظاهری سایت
۴٫ ایجاد گروههای محلی در پیام رسان ایتا برای تعامل اعضای محلی
۵٫ قرار گرفتن ساختار ستادی جامعه در سایت با دسترسی آسان
۶٫ درج دستاوردهای جامعه به تفکیک سال در داخل سایت
۷٫ برپایی غرفه ۲۸ صفر در مشهد ۱۴۰۱
۸٫ برپایی غرفه ۲۲بهمن در سال ۱۴۰۱
۹٫ صدور ۵ فقره بیانیه های مختلف در مناسبتها
۱۰٫ یادداشتهای دبیر کل که در خبرگزاریها منتشر شد به تعداد ۴ فقره
۱۱٫ ایجاد لیست اختصاصی استانی جهت ساماندهی دبیران
۱۲٫ طراحی کارت عضویت جدید جامعه و طبقه بندی اعضا : بی خبر/ دانا/ دانای فعال/ هیئت موسس (مبتکر دانا)
۱۳٫ و نمایش طبقه بندی در هشت پرهای کنار کارت
۱۴٫ بخش لیست اعضای شورای مرکزی در سایت
۱۵٫ بخش زراعت و فلاحت
۱۶٫ امکان فعال کردن بخش عضویت اعضای جدید جامعه از طریق سایت