در ادامه سفرهای استانی حکیم طبیب دکتر روازاده، ایشان طی سفر سه روزه مورخ 6 الی 8 دی ماه 1402 به دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر و شهر ارومیه، در این استان حضور یافتند.

گزارش سفر استانی و سخنرانی حکیم طبیب دکتر روازاده به دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر و شهر ارومیه

در ادامه سفرهای استانی حکیم طبیب دکتر روازاده، ایشان طی سفر سه روزه مورخ ۶ الی ۸ دی ماه ۱۴۰۲ به دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر و شهر ارومیه، در این استان حضور یافتند.

حکیم طبیب دکتر روازاده در این سفر برای مردم عزیز پیرانشهر و ارومیه جلسات عمومی سخنرانی داشتند.
موضوعات مختلفی چون دشمن شناسی حول تغذیه و اشاره به آداب و رسوم و سبک زندگی سلامت محور از نکات مهم سخنرانی ایشان بود.

همچنین حکیم طبیب دکتر روازاده در طی این سه روز حدود صد نفر بیمار را بصورت رایگان ویزیت کرده و تمام دواهای مورد نظر این صد نفر را بصورت کاملا رایگان در اختیار ایشان قرار دادند.