ایرانی
روزنامه کیهان ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه کیهان ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

روزنامه کیهان

فرنگی یا ایرانی مسئله این است ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

فرنگی یا ایرانی مسئله این است

💠 اگر به هر دلیل مجبور به استفاده از توالت فرنگی هستید حتما این کلیپ را ببینید.

آیا می دانستید اولین شهردار و مفتی استانبول، ایرانی بود؟ ۰۸ آبان ۱۴۰۰

آیا می دانستید اولین شهردار و مفتی استانبول، ایرانی بود؟