مفاتیح الارزاق
دفع آفات گیاهی و علف هرز ۲۸ تیر ۱۴۰۱

دفع آفات گیاهی و علف هرز

اگر دو عدد خرچنگ را گرفته و در ظرف آبی بگذارند و سر آن را بپوشانند تا از گرسنگی بمیرند و ده روز آن ها را در آفتاب بگذارند و از این آب بر درخت بپاشند یعنی هشت روز پی در پی این کار را انجام دهند از هر آفتی سالم می ماند و هرسال […]

زرع شیرین بیان ۲۳ تیر ۱۴۰۱

زرع شیرین بیان

زرع در زمین برای تقویت زمین: بعد از بستن کرت و مرزها و حدود و دیوارهای مزرعه را که بلندتر می کنند، زمین را چه در حالت خشکی و یا چه در حالت آبی شخم می زنند: در هر کرت شخم می زنند که چه در عرض و چه در طول در حد وسط باشد، […]

چهار نکته مهم در زراعت ۲۲ تیر ۱۴۰۱

چهار نکته مهم در زراعت

زمانی که زمین را به روش های بیان شده تقویت کردند، قبل از زرع باید به چهار نکته توجه داشته باشند: ۱️⃣اول مرغوبیت بذر است که قبل از هرکاری باید دقت کرد به مرغوب بودن بذر، بذر باید درشت و رسیده و خوش ذات و به یکدیگر نچسبیده باشد، بلکه در زمان درو کردن شلتوک […]

آب چله برای تقویت زمین ۲۰ تیر ۱۴۰۱

آب چله برای تقویت زمین

در مناطقی که سرما را از گرما بیشتر است، در مزرعه ای که سال قبل شلتوک زرع کرده باشند، بعد از برداشت محصول شلتوک، آب مزرعه قطع نمی کنند، تا اول فروردین ماه، که در ایام زمستان زمین پر از آب بوده است و یخ بسته است. در فروردین دیگر به زمین آب نمی دهند […]

قاعدۀ زرع کلم رومی ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

قاعدۀ زرع کلم رومی

نکاتی مهم منقول از کتاب مفاتیح الارزاق وقت زرع کلم رومی از ابتدای اسفند ماه است لغایت آخر فروردین، هوای سرد برای این محصول مناسب است. زمین را چند بار شخم می زنند و شیار می کشند و کرت های(کرز) کوچک می بندند. بذرها را در آب خیس می کنند و به طریق تخمدان که […]

زکات ۰۲ فروردین ۱۴۰۱

زکات

🟢 زکات در لغت عربی به معنی (افزونی کردن)است و ازاین جهت زکات می گویند که باعث افزونی و برکت مال می شود و از برکت آن دست تجاوزگر حوادث روزگار را از کسانی که از اموالشان زکات می بخشند،کوتاه می گردد و در امان هستند و این زکات شامل دو زمان است. 🟢 دفعه […]

طریقه کشت روناس در سرزمین های خشک ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

طریقه کشت روناس در سرزمین های خشک

🔶 کشت روناس در ایران و سایر کشورها 🔶 قاعده و روش بیرون آوردن روناس 🟠 متعارف و مرسوم است، آن را توسط ریشه و بذر در زمین های نم دار و خشک و زمین های پله بند و کرت بندی به روش های گوناگون کشت می کنند. 🟠 زمینی را برای زراعت روناس انتخاب […]

وضع انبار و حمل اجناس به آنجا ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

وضع انبار و حمل اجناس به آنجا

🔷 وضیعت و شرایط بنای انبار برای غلات باید که از خاک خالص مخلوط به کاه گندم باشد و کف و داخل آن را آغشته کنند و اگر از خس و خاشاک کف و دیوار را آغشته کنند بهتر است. 🔷 گفته اند اگر عصاره زیتون یا خاکستر را با گِل مخلوط کنند از آسیب […]

وزن کردن محصولات در آلات کیل و وزن ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

وزن کردن محصولات در آلات کیل و وزن

وزن کردن محصولات در آلات #کیل و #وزن* 🔵 اول :کیلی است که در عراق عرب وعجم واکثر سرزمین های دیگر معروف است که پیمانه را از چوب می سازندکه در آن گنجایش معینی برای وزن کردن گندم یا جو یا برنج یا سایر حبوبات وجود داشته باشد ولی پیمانه هر حبی باید از دیگری […]

درباره درو کردن  و جمع کردن غلات و امثال آن ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

درباره درو کردن  و جمع کردن غلات و امثال آن

✴️ نکاتی مهم منقول از کتاب #مفاتیح_الارزاق #ساعتدروکردن 🔶 ساعت درو کردن بسیار مهم است و باید ساعت سعد و خوبی باشد چرا که تاثیر ماه در احوال عالم بسیار زیاد است مانند رنگ گرفتن میوه ها و یا تاثیر نور ماه در کتان که باعث پوسیدن آن می گردد 🔶 و تاثیرات دیگرش این […]