تعریف: جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران، تشکلی است تخصصی، فرهنگی، سیاسی و غیرانتفاعی که اعتقاد به اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) و ایمان کامل به اصل امامت و ولایت فقیه عادل داردوملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ودارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد. هدف: هدف جامعه بستر سازی در […]

تعریف:
جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران، تشکلی است تخصصی، فرهنگی، سیاسی و غیرانتفاعی که اعتقاد به اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) و ایمان کامل به اصل امامت و ولایت فقیه عادل داردوملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ودارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد.

هدف:
هدف جامعه بستر سازی در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بخش کشاورزی کشور در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ازطریق:
الف) کوشش در جهت ایجاد انسجام و تعامل بیشتر بین کشاورزان، متخصصین، تشکلها، دست‌اندر کاران و برنامه‌ریزان امور کشاورزی به منظور اعمال مدیریت کارآمد و اعتلای دانش فنی تولیدکنندگان و بهبود کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی در کشور.
ب) تلاش در جهت ارتقای دانش سیاسی و اسلامی شاغلین بخش کشاورزی.
ج) بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی برای اعمال شیوه‌های حمایتی در جهت تقویت تولید کنندگان خرده پا و حفظ اشتغال مولد به ویژه در مناطق روستائی و مناطق محروم
د) شرکت درکلیه فعالیتهای سیاسی قانونی
ه).بستر سازی برای گسترش مشارکت شاغلین بخش کشاورزی  درصحنه های سیاسی واجتماعی
و) تلاش در جهت تدوین قوانین کارآمد در بخش کشاورزی و نقد بررسی قوانین و مقررات بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب.
ز) همکاری و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی و فنی با مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با بخش کشاورزی (به ویژه مجامع کشورهای اسلامی) در چارچوب قوانین جاری کشور.
ح) اظهار نظر در برنامه تامین امنیت غذایی کشور در جهت تامین غذای کافی و سالم برای آحاد جامعه.
ط) اظهار نظر و بررسی آثار و تبعات جهانی‌شدن بخش کشاورزی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.
ی) بررسی و تحلیل سیاستهای جاری و طرح‌های آینده در امور مربوط به کشاورزی که توسط دولت و گروه‌های سیاسی ارائه می گردد و پیشنهاد راهبردها و راهکارهای مربوطه.
ک)تلاش درجهت کنترل سلامت تغذیه ازتولید تا مصرف ورفع موانع موجود باهمکاری مراجع ذیصلاح.
ل)مطالعه وتهیه طرحهای هدفمند با توجه به حفظ محیط زیست و احیای منابع طبیعی ،بهبود تولیدو خوداتکائی محصولات کشاورزی و ارائه آن به مراجع ذیربط.

خط‌مشی:
بر اساس اهداف یاد شده جامعه مجموعه تدابیر، راهبردها، برنامه ها، راهکارها و سیاستهای اجرایی خود را به نحوی  سازماندهی می‌کند که با خرد جمعی و تلاش دستجمعی همه اعضاء و تنظیم اقدامها بر اساس معیارهای اسلامی و براساس شناخت خط ولایت فقیه و با تشکلی خداپسندانه در مقاطع زمانی مشخص و با ملاحظه شرایط زمانی و مکانی و توانمندیها، اهداف مذکور در اساسنامه را در حد وسع و امکانات خود محقق سازد و می‌کوشد تا این تشکل در زمینه انجام فعالیتهای سیاسی، ساماندهی مالکیت اراضی، افزایش بهبود وتولیدکشاورزی، برنامه‌های حمایتی، سازماندهی کشاورزی در بعد جهانی، انتقال دانش، اصلاح ساختار و سلامت غذایی جامعه برنامه‌های مؤثری را پیشنهاد نماید.