بازارهای عرضه مستقیم؛ ایده خلاقانه دولت آمریکا برای تضمین بازار کشاورزان  🔹فاصله زیاد تولید تا بازار محصولات کشاورزی یکی از چالش‌های جدی در عرصه کشاورزی است که مشکلاتی بسیاری را ایجاد می‌کند. در این یادداشت به بررسی یکی از اقدامات مثبت وزارت کشاورزی آمریکا برای کم کردن فاصله کشاورزان با بازارهای مصرف یعنی ایجاد و […]

بازارهای عرضه مستقیم؛ ایده خلاقانه دولت آمریکا برای تضمین بازار کشاورزان 

🔹فاصله زیاد تولید تا بازار محصولات کشاورزی یکی از چالش‌های جدی در عرصه کشاورزی است که مشکلاتی بسیاری را ایجاد می‌کند. در این یادداشت به بررسی یکی از اقدامات مثبت وزارت کشاورزی آمریکا برای کم کردن فاصله کشاورزان با بازارهای مصرف یعنی ایجاد و مدیریت بازار کشاورزان (Farmers Market) پرداخته می‌شود. سازمان خدمات بازرگانی کشاورزی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا با هزینه خود، متولی سامان‌دهی بازارهای محصولات کشاورزی است. این سازمان با ایجاد زیرساخت‌های استاندارد برای کشاورزانی که می‌خواهند محصولات خود را به مردم و البته نه دلال‌ها و یا حتی دولت به فروش برسانند، بازار فراهم می‌کند.

🔹در سراسر آمریکا ۸۶۰۰ بازار کشاورز (Farmers Markets) وجود دارد. اولاً باید اشاره کرد که اطلاعات و شفافیت در کشاورزی آمریکا بسیار اهمیت داشته و البته این اهمیت از حرف به فاز عملیات واردشده و دولت با استفاده از ظرفیت‌های IT اطلاعات مختلفی ازجمله زمان بازگشایی، محل دقیق، محصولات ارائه‌شده و… را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. شرط اصلی اجازه برای ورود به این بازارها اینست که کشاورزان باید مالک و یا مستأجر مزرعه‌ای باشند که محصول در آن تولید شده و حتماً باید در فرایند تولید شرکت کرده باشند. برای اینکه دلالان یا واسطه ها در این برنامه توسعه بازار شرکت داده نشوند، محصولاتی که یک بار خریداری شده (Re-Sale) باشند نمی توانند در این بازارها عرضه شوند. تقریباً تمامی محصولات غذایی و کشاورزی در این بازارها به فروش می‌رسند و اطلاعات آنها نیز به براحتی در تارنمای وزارت کشاورزی آمریکا قابل دستیابی است. کسانی هم که دامدار و یا کشاورز نیستند و تمایل دارند به عنوان تولید کننده محصول خود را عرضه کنند، باید حتما ۷۰ درصد اجزاء محصول ارائه شده (درصد از نظر ترکیبات نه حجم) را خودشان تولید کرده باشند.

🔹کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان به شکل دائمی و نه موقت، تحت نظارت قرار دارند و باید محل دقیق مزرعه خود را روی اپلیکیشن (یکی دیگر از زیرساختهای اطلاعاتی دولت) مشخص کرده تا همه ازمحل آن با خبر شوند. عرضه‌کنندگان می بایست برای رعایت مقررات بهداشتی، گواهینامه های خود را نیز ارائه کنند. به مقررات و استانداردهای بهداشتی در بخش بعدی اشاره خواهد شد. در صورت ارتکاب تخلف در بازارها برای یک بار تذکر کتبی و بار دیگر برای همیشه از ورود به بازارهای کشاورزان جلوگیری خواهد شد (ضمانت اجرایی)
 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف